Valorificare si Reciclare

Green Pallet este agent economic autorizat in scopul preluarii ambalajelor din lemn si a valorificarii/reciclarii deseurilor de ambalaje din lemn in scopul indeplinirii individuale a obiectivelor anuale de reciclare a deşeurilor de ambalaje

In conformitate cu art.16  din Legea 249/2015:

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:
a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundareşi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia
le introduc pe piaţa naţională;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundareşi terţiare pe carele introduc pe piaţă;
c) operatorii economici care introduc pe piaţă  ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:
a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;
b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bazăde contract, către un operator economic autorizat deautoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

 

paleti europaleti epal reparatii reciclare reconditionare